Contact Us

保持联络!

请提供你的联络数据, 并详细叙述你的需要, 我们会尽快联络你作出跟进。

你亦可以选择从以下途径主动联络我们

T: +852 240 75422

F: +852 240 73767

E: marketing@williams-hongkong.com

威廉士会定期向你提供我们最新的消息。
如果你愿意接收此类通讯请点选此方格

香港威廉士

威廉士制冷设备 - 香港

Unit C, 12/F.
Roxy Industial Centre
58 - 66 Tai Lin Pai Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong

T (852) 2407 5422
F (852) 2407 3767

上海威廉士

威廉士制冷设备 - 上海

Room 18C
Hai Xing Plaza
No. 1 South Rui Jin Road
Huangpu District
Shanghai
China
Zip code : 200023

T 86 21 5396 0183
F 86 21 5396 1335
E sales.service@williams-shanghai.com.cn

北京威廉士

威廉士制冷设备 - 北京

Room 1008
Block B
Building 36
Deshengmenwai Street
Xicheng District
Beijing 100120
China

T 86 10 6425 6336
F 86 10 6425 8366
E sales.service@williams-beijing.com.cn

成都威廉士

威廉士制冷设备 - 成都

Room 508,
Base Building
No.63 Xi'an South Road
JinNiu District
Chengdu
China
Zip code : 610038

T 86 28 8778 1303
F 86 28 8778 1305
E sales.service@williams-chengdu.com.cn